Glavni urednik

rusmir fotkaRusmir Šadić je rođen 1982. godine u Brčkom. Nakon što je završio Behram-begovu medresu u Tuzli, upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, gdje 2006. dobiva zvanje profesor islamske teologije. Nakon toga, završava prvi cilus studija na Odsjeku za filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, da bi 2012., nakon odbranjenog završnog rada „Egzistencija i transcendencija u filozofiji Karla Jaspersa“, na drugom ciklusu studija istog odsjeka, stekao zvanje magistar filozofije. Iste godine, upisuje poslijediplomski doktorski studij filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Temeljna područja znanstvenog interesa su ontologija i filozofija religije.

Znanstveni radovi:

- Šadić, Rusmir; Komunikacija kao izvor egzistencije, Logos – časopis za filozofiju i religiju, Vol. 1, br. 1, 2013.

- Šadić, Rusmir; Karl Jaspers i Ibn Arabi – prilozi komparativnoj ontologiji, Zbornik radova: Filozofija egzistencije Karla Jaspersa, Zagreb, 2013.

- Šadić, Rusmir; Transcendencija u Jaspersovoj filozofiji egzistencije. // Znakovi vremena. Vol. 15, br. 57/58, 2012.

- Šadić, Rusmir; Filozofija prirode u mišljenju Ibn Sinaa, Friedricha Schellinga i Stephena Hawkinga, Beharistan - časopis za iranistiku i islamsku kulturu, br. 15, 2011.

- Šadić, Rusmir; Najm al-din Kubra i derviški red kubrawiyya, Znakovi vremena, Vol. 13, br. 48/49, 2010.

- Šadić, Rusmir; Fenomenologija 'srca' iz perspektive islamskog ezoterizma, Godišnjak Medžlisa islamske zajednice Tuzla, br. 1, 2010.

Znanstveni skupovi:

- Jašić, Orhan; Šadić, Rusmir; Ihvanus-safa i njihovo učenje u svjetlu bioetičkog učenja, 12. Lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj, Hrvatska, 2013.

E-mail: uredniklogos@gmail.com

Prikazi

Prikaz 1


Prikaz 2

 s5 logo      ibnsina      hrfd      zink      JASPERS LOGO

Design by GOW © Logos - centar za kulturu i edukaciju 2014.