Centar za kulturu i edukaciju – LOGOS

Centar za kulturu i edukaciju – LOGOS je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija posvećena razvoju društva na temelju općih kulturnih i intelektualnih vrijednosti, osnaženih principima pravde, tolerancije, humanizma i dijaloga. Na tom tragu, Centar za kulturu i edukaciju nastoji dati doprinos u dva segmenta:

- kreiranju tima mladih ljudi iz regiona koji će vlastitim kompetencijama dati značajan doprinos razvoju društva

- realizaciji različitih znanstvenih, kulturnih i edukativnih projekta koji afirmiraju svijest o značaju unapređenja ukupnih intelektualnih vrijednosti modernog društva.

U tom kontekstu, Centar za kulturu i edukaciju će realizirati sljedeće aktivnosti:

1. uvezati stručnjake iz različitih znanstvenih oblasti u cilju zajedničkog djelovanja na ostvarenju ciljeva Centra;

2. organizirati simpozije, konferencije, promocije i edukacijske seminare

3. pokrenuti časopis u kome će biti objavljivani stručni radovi, pregledi, prijevodi i recenzije o značajnim studijama i relevantnim kretanjima unutar klasičnog i savremenog mišljenja

4. razvijati saradnju sa sličnim centrima i institucijama u Bosni i Hercegovini i regionu

Prikazi

Prikaz 1


Prikaz 2

 s5 logo      ibnsina      hrfd      zink      JASPERS LOGO

Design by GOW © Logos - centar za kulturu i edukaciju 2014.